Formularz rejestracyjny Venture Day 2017
start
 
Nazwa/Projekt *

 
Strona www

 
Branża *

 
Poziom zaawansowania *


 
Opis projektu *

 
Jaki problem rozwiązujesz? *

 
Opis rynku *

Opisz obecny rynek, oszacuj jego wielkość, czy jest krajowy czy międzynarodowy.
 
Kim jest potencjalny klient? *

Wskaż swoich obecnych i przyszłych klientów.  Napisz kim dokładnie są.
 
Zespół *

Pokaż nam, kto jest w Twoim zespole, jakie doświadczenia i umiejętności posiadacie oraz jak długo razem pracujecie.Napiszcie czy zatrudniacie osobę lub osoby dedykowane do działań marketingowych/eksportowych, lub czy posiadacie osobę, która w swoim zakresie obowiązków ma również prowadzenie wyżej wymienionych działań.
 
Szacowana wartość inwestycji *

 
Informacje dodatkowe (np. otrzymane dofinansowanie, źródło, wysokość inwestycji)

 
Osoba kontaktowa (imię/nazwisko/stanowisko/nr telefonu/e-mail) *

 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.) w celu: wynikającym z mojego udziału w Wydarzeniu, świadczenia przez Organizatora Gdańską Fundację Przedsiębiorczości usług informacyjnych o narzędziach rozwoju przedsiębiorczości, promocji i marketingu wydarzenia oraz na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

 
wyrażam zgodę napublikację mojego imienia i nazwiska oraz nazwy prowadzonej przeze mnie firmy w czasie promocji wydarzenia Venture Day 2017

 
wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby realizacji Wydarzenia, w szczególności celem jego promocji - zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).

 
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem podmiotów realizujących Wydarzenie oraz osób i podmiotów upoważnionych przez te podmioty do przetwarzania moich danych osobowych oraz wykorzystania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na cele właściwej realizacji, a w szczególności promocji Wydarzenia.   Niniejszym oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż: 1)Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku ul. Lęborska 3b jest administratorem danych osobowych, 2) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją Wydarzenia: Venture Day 2017 3) Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich udostępnienia jest synonimem niemożliwości uczestnictwa w Wydarzeniu, 4) Mam prawo dostępu do moich danych osobowych i ich poprawiania.

Dziękujemy za wypełnienie naszego formularza
A teraz stwórz swój własny typeform — darmowy i śliczny
Stwórz swój <strong>typeform</strong>...
Powered by Typeform